การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดีอย่างไร

Hiking

สังคมในยุคนี้มีการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นทำให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อมนุษย์เรา ทำให้เกิดเป็นมลพิษและสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการทำลายโลกที่มากขึ้น รวมทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วันทำให้มีการใช้ทรัพยากรโดยไม่คิดได้ง่ายกว่าสมัยก่อน ดังนั้นจึงมีหน่วยงานและกลุ่มคนที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมได้มีการจัดตั้งให้มีการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับมนุษย์โลกเพราะจะทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่ารวมทั้งไปเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดเป็นภัยต่อสิ่งเหล่านั้นอีกด้วย เราแบ่งมาให้ดูกันชัดๆ ว่าหากเรามีการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นั้นจะมีผลดีอย่างไรต่อโลกบ้าง

1. ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแน่นอนว่าหากเรามีการเที่ยวแล้วอนุรักษ์ธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากสมัยก่อนให้คงอยู่ในรูปแบบเดิมโดยไม่ไปแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านั้นไปแล้วนั้น สิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ยังคงเดิม จะไม่ก่อให้เกิดการเสื่อมหรือสูญเสียทรัพยากรชิ้นนั้นไป ยิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติด้วยแล้วทำให้ยังคงอยู่ต่อไปให้ชนรุ่นหลังได้เห็นและเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาโลกให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้

2. ระบบนิเวศน์ หากเรามีการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปนั้นให้สภาพคงสมบูรณ์ไว้ดั่งเช่นเดิม แน่นอนว่าระบบนิเวศที่เกิดจากธรรมชาตินั้นจะยังหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆ เช่นเดิม โดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียหรือการทำลายระบบไป เพราะระบบนิเวศนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการมีอยู่ในธรรมชาติของคนพืชและสัตว์ หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกทำลายไปนั่นหมายความว่าทุกอย่างจะรวนและก่อให้เกิดการสูญเสียได้นั่นเอง

3. มนุษย์ ซึ่งมนุษย์เรานั้นถือว่าเป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆ หากธรรมชาติที่สวยงามยังคงอยู่เหมือนเดิม เพราะธรรมชาติที่อยู่รอบกายเรานี้ทำให้มนุษย์เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ มีน้ำสะอาดให้ดื่มใช้ มีพืชสมุนไพรนานาชนิดไว้ให้ทำยารักษาโรค และสัตว์ที่สวยงามตามธรรมชาติให้ได้ชื่นชม  รวมทั้งสถาปัตยกรรมหรืองานศิลปะฝีมือต่างๆ จากยุคสมัยก่อนยังคงอยู่แบบเดิมโดยไม่ถูกทำลายนั้นจะทำให้เราคนรุ่นหลังได้มีการศึกษาและพัฒนาต่อไปให้โลกได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ่งต่างๆ อันสวยงามแต่สมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นอารยธรรมที่งดงามยากที่จะหาในสมัยนี้เปรียบได้ยาก

ดังนั้นแล้วการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเราทุกคนนั้นควรมีโอกาสไปท่องเที่ยวแบบนี้ หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไปเราสามารถทำการอนุรักษ์สิ่งของและธรรมชาติต่างๆ ได้เอง โดยที่ไม่ไปเตะต้องหรือทำลายหรือเก็บเอามาเป็นของตนเองเพียงเพราะความสวยงาม แต่เราสามารถช่วยกันดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวให้คงสภาพเดิมมากที่สุดเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเราและลูกหลานในอนาคต